НачалоБизнес и промишленостЛидерство и харизма

Лидерство и харизма

Запитвали ли сте се някога какъв е Вашия стил лидерство? Дали сте ориентирани към резултата от работата си, към създаване на добра работна атмосфера, или се стараете да спазвате златната среда? Знаете ли кое е онова, което кара подчинените Ви не просто да работят за заплата, а да работят за Вас?

В действителност придържането към само един тип поведение може да се окаже пагубно за работата Ви. Различните ситуации изискват различен стил управление и именно в това се състои същността на ситуационната теория за лидерството. Според нея ефективността на лидера зависи от доброто съответствие между характеристиките на лидера и тези на ситуацията.

Някои от най-известните ситуационни теории са моделът на Фидлър, теорията за път – цел и моделът за вземане на решения.

  • Моделът на Фидлър изхожда от поведенческия подход. Той разделя лидерите въз основа на базисната им мотивация, т.е. дали са ориентирани към взаимоотношенията с колектива, или към изпълнението на задачите. Моделът обаче обръща внимание и на трудовата ситуация, като въз основа на критериите: отношения лидер – член, структура на задачата и позиционна власт, я определя като много благоприятна, много неблагоприятна или неутрална за лидера.
  • Теорията за пътя – целта гласи, че работата на лидера е да помага на трудовата група да постигне целите, които желае. Тази теория стъпва на идеята за мотивацията от гледна точка на очакванията. Тук, в зависимост от характеристиките на ситуацията и на работната група, лидерът може да приложи спрямо подчинените си един от следните типове поведение: директивно поведение (инструкции и предложения), ориентирано към постиженията поведение, подкрепящо поведение или поведение на участие.
  • Моделът на вземане на решения съчетава характеристиките на ситуацията със стратегиите за вземане на решения на лидера. Той е уникален по своята същност, защото не само прави прогнози за правилното лидерско поведение, но и дава „предписания”, които вземащият решения би трябвало да следва. Въпреки това моделът е критикуван основно заради своята сложност.

Всяка една от тези теории е подробно описана в икономическата литература. Те могат да бъдат прилагани заедно или по отделно, в зависимост от специфичните нужди на лидера и ситуацията. Освен тях обаче, ние можем да Ви предложим няколко основни отправни точки, чието спазване да повиши ефективността на всеки тип лидерско поведение:

  1. Станете по-ефективни бизнес комуникатори. Изследванията сочат, че до 80% от работата на мениджъра включва комуникация. Следователно колкото по–добри са каналите за предаване на информация, толкова по-ефективно ще бъдат изпълнени поставените задачи.
  2. Бъдете ориентирани както към задачите, така и към взаимоотношенията. Богатият репертоар от типове поведения гарантира по-добра възможност за справяне с разнообразни по характер проблемни ситуации.
  3. Обръщайте голямо внимание на вземането на решения. Не е важно само решението, а и процесът за неговото вземане. Консултирането с подчинените или с други компетентни лица може да окаже огромен принос за ефективността на групата като цяло.
  4. Помнете, че лидерството е двупосочна улица, защото няма лидер без последователи. Лидерът трябва да умее да задоволява както собствените си потребности, така и материалните и нематериалните потребности на хората, с които работи.
  5. Научете се да делегирате. Ефективните лидери умеят да делегират права и отговорности на подчинените си. Това не само спестява време, но и създава атмосфера на сплотеност и доверие у последователите.

Бизнес лидер

Да си ефективен лидер обаче не е достатъчно. Това може да бъде само първата стъпка в израстването на мениджъра. Най-високо ценени във всяка фирма са харизматичните лидери. Харизмата е определяна от авторите по различен начин: като съвкупност от вродени качества или като придобити такива. В своите лекции и в своята книга, Саймън Сайнек ни дава кратък отговор, на това кое превръща един мениджър в онова, което всички ние наричаме харизматичен лидер. Той казва:

„Целта не е да правиш бизнес с всеки, който има нужда от онова, което имаш. Целта е да правиш бизнес с хора, които вярват в онова, в което вярваш ти.”

Подобни статии

Най-четени