Настоящите правила влизат в сила автоматично от момента, в който вие заредите някоя от страниците на този сайт.

ВОИД ООД си запазва правото да променя тези правила по всяко време без предупреждение.

Общи положения

Използването на този сайт и всички негови съставни части, в това число текст, изображения, мултимедия, клипове, документи и други материали (съдържание) означава приемане на правилата за ползване на сайта, и политиката на ВОИД ООД. По-нататъшното ви присъствие и използване на този сайт удостоверява вашето безпрекословно съгласие, и приемане на настоящите правила.

Авторски права и употреба на съдържанието

Когато не е упоменато или уговорено друго, съдържанието на този сайт, включително текстове, изображения, мултимедия, клипове, документи или други материали е обект на авторски права на ВОИД ООД.

Всички лога и търговски марки са собственост на съответните компании.

Използването на съдържание от сайта с търговска цел без писменото разрешение на ВОИД ООД е абсолютно забранено.

Забранена е злоупотребата с потребителски данни, в това число, но не само за маркетингови, търговски и промоционални цели.

Забранена е регистрацията на профили, свързани с мрежов маркетинг и продажби, кредитиране, сексуални услуги/ескорт, хазартни игри и томболи, пренасочване на трафик към социални страници, схеми за бързо забогатяване, франчайзинг, религия, забранени от закона дейности или профили, имащи за цел търговия с конкретни стоки.

Потребителите могат да публикуват неограничен брой професионални профили. С цел избягване на злоупотреби със сайта, един потребител може да публикува два професионални профила в рамките на един календарен месец. Всеки професионален профил трябва да отразява уникална, свързана с конкретната категория услуга. Не се допуска публикуване на едни и същи профили в различни категории.

Регистрация и управление на данни

Трябва да имате навършени 18 години, за да се регистрирате в genius.

Участващите екипи могат да са съставени най-много от 10 души.

Потребителите се задължават да предоставят верни и реални данни при регистрацията си.

В процеса на регистрация е необходимо да предоставите данни от рода на име, имейл, телефон, адрес. Тези данни се използват единствено за извършване на заявената услуга. ВОИД ООД е регистриран администратор на лични данни в КЗЛД.

ВОИД ООД си запазва правото да предоставя на трети страни обобщена информация, която не включва потребителска идентификация.

Политика на добър тон и саморегулация на средата

genius е бизнес ориентирана платформа, в която осигуряването на здравословна среда е основен приоритет. Част от постигането на здравословна среда е в налагането на политика на добър тон. Не се допускат нападки, обиди, дискриминативно отношение или други прояви на нетолерантност от едни членове на средата към други. Поощряваме потребителите на платформата да следят и докладват за всякакви проявления на маргинално или неадекватно поведение от страна на други потребители.

Отношения и отговорности

Платформата genius и ВОИД ООД не са страна в отношенията между професионалистите и потенциалните клиенти и не носят отговорност за съдържанията на потребителските профили, нито за каквито и да било следствия от публикуване на професионален профил.

ВОИД ООД не носи отговорност за актуалността и надеждността на информацията в потребителските и професионални профили в genius.

ВОИД ООД не поема отговорност за възникнали проблеми, загуба на информация, физически, психически или каквито и да било щети в следствие употребата на сайта или който и да е продукт или услуга предлагани от нас. При никакви обстоятелства ВОИД ООД не може да бъде отговорна за преки, косвени, специални, случайни или предизвикани щети или загуби.

ВОИД ООД не гарантира постоянен и безпроблемен достъп до сайта http://genius.bg

Прекратяване на достъп

ВОИД ООД си запазва правото да прекрати потребителски достъп без да дължи обяснение в следните случаи:

  • нарушаване на настоящите правила и условия
  • технически причини
  • дълъг период на неактивност

Потребителите могат собственоръчно да прекратят достъпа си до сайта в желан от тях момент.